efs logo

 

 

Projekt pod nazwą „Mama wraca do pracy, dzieci pod czujnym okiem cioci.o numerze RPSL.08.01.03-24-028B/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu było ułatwienie powrotu na rynek pracy 96 rodziców/opiekunów z terenu Będzina, dzięki utworzeniu i utrzymaniu w okresie 01.04.2019 do 28.02.2022 r. 48 nowych miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3.

Projekt ułatwił rodzicom/opiekunom powrót na rynek pracy poprzez utworzenie i zapewnienie fachowej opieki żłobkowej dzieciom do lat 3, przyczynił się do znacznego usprawnienia i przyspieszenia procesu poszukiwania pracy lub powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym, przebywającym
na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, wychowawczym (biernym zawodowo) oraz osobom pracującym, zagrożonym utratą zatrudnienia.

 

W ramach projektu realizowano: modernizację, doposażenie placówki, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.

 

Efektem projektu jest osiągnięcie wskaźników:
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie;
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu

- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 936 392,82 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE: 1 645 933,89 PLN

 

 

 

Zaczarowany Ogród

Prywatne przedszkole w Będzinie.

ul. Czeladzka 30 
42-500 Będzin

Tel: 608-599-002

Czynne

Od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6.30 do 18.00
przez cały rok również w wakacje i ferie.

Zobacz także

Bolek i Lolek logo

Bolek i lolek

Prywatne przedszkole i żłobek w Sosnowcu.

ul. Sobieskiego 25 
41-209 Sosnowiec

Tel: 500-830-910

Dzidziusiowo logo

Dzidziusiowo

Opieka dzienna dzieci w Będzinie.

ul. Czeladzka 30 
42-500 Będzin

Tel: 608-599-002

Facebook - Dzidziusiowo