Przedszkole Bolek i Lolek prowadzi zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Są to działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole. Podstawą realizacji wczesnego wspomagania w naszej placówce jest opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola, w sali zajęć terapeutycznych.  Częstotliwość i długość spotkań zależy od możliwości dziecka. Jednorazowe spotkanie trwa od 20 minut do 1 godziny, a miesięczna liczba godzin wynosi od 4 do 8 – w zależności od potrzeb dziecka.

Zajęcia są prowadzone przez specjalistów z zakresu rozwoju psychoruchowego dziecka:
psychologa,
logopedę
oligofrenopedagogów
surdopedagoga
tyflopedagoga
fizjoterapeutę.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W zajęciach w przedszkolu mogą uczestniczyć dzieci od 2 lat i 6 miesięcy. 

Zaczarowany Ogród

Prywatne przedszkole w Będzinie.

ul. Czeladzka 30 
42-500 Będzin

Tel: 608-599-002

Czynne

Od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6.30 do 18.00
przez cały rok również w wakacje i ferie.

Zobacz także

Bolek i Lolek logo

Bolek i lolek

Prywatne przedszkole i żłobek w Sosnowcu.

ul. Sobieskiego 25 
41-209 Sosnowiec

Tel: 500-830-910

Dzidziusiowo logo

Dzidziusiowo

Opieka dzienna dzieci w Będzinie.

ul. Czeladzka 30 
42-500 Będzin

Tel: 608-599-002

Facebook - Zaczarowany Ogród