Zajęcia odbywają się popołudniami, raz w tygodniu, mogą w nich uczestniczyć dzieci od 2, 5 lat. Czas trwania zajęć to 30 minut. Są to zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe, które obejmują naukę sztuki bezpiecznego upadania oraz dostosowane do wieku dzieci elementy Judo.


Treść zajęć obejmuje:

  • Nabywanie przez dzieci umiejętności współpracy w małych i dużych grupach poprzez zabawy w dużej grupie oraz ćwiczenia w parach.
  • Ukazanie dzieciom czym jest sportowe współzawodnictwo poprzez gry i zabawy.
  • Nauka bezpiecznego upadania, która nierzadko przydaje się przez całe życie.
  • Nauka podstawowych technik Judo.
  • Ukazanie dzieciom, że sport walki to nie tylko uderzenia, rzuty itp. ale to przede wszystkim kształtowanie charakteru, nauka opanowania, wytrwałości, nabieranie pewności siebie, wiary we własne możliwości oraz nauka umiejętności pokonywania przeszkód i osiągania wyznaczonych celów.
  • Próba pokazania dzieciom, że sport może być sposobem na życie nierzadko ratującym przed negatywnym wpływem grup rówieśniczych.

Zaczarowany Ogród

Prywatne przedszkole w Będzinie.

ul. Czeladzka 30 
42-500 Będzin

Tel: 608-599-002

Czynne

Od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6.30 do 18.00
przez cały rok również w wakacje i ferie.

Zobacz także

Bolek i Lolek logo

Bolek i lolek

Prywatne przedszkole i żłobek w Sosnowcu.

ul. Sobieskiego 25 
41-209 Sosnowiec

Tel: 500-830-910

Dzidziusiowo logo

Dzidziusiowo

Opieka dzienna dzieci w Będzinie.

ul. Czeladzka 30 
42-500 Będzin

Tel: 608-599-002

Facebook - Zaczarowany Ogród