ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

Dzieci w żłobku i przedszkolu są objęte opieką logopedyczną.
W skład której wchodzi
• Szczegółową diagnozę logopedyczną wszystkich grup wiekowych w zakresie:

  • wymowy;
  • słuchu fonematycznego (różnicowania dźwięków mowy);
  • sprawności motorycznej aparatu artykulacyjnego;
  • rozwoju poszczególnych podsystemów języka;
  • umiejętności komunikacyjnych.

• Badania przesiewowe zmierzające do wyodrębnienia dzieci, które z różnych przyczyn powinny zostać objęte opieką logopedyczną (terapia wad bieżących oraz wczesna interwencja).
• Indywidualną terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy.
• Ćwiczenia rozwijające zasób słów oraz umiejętności interakcyjne.

Ćwiczenia słuchowe, wokalne i słuchowo-ruchowe stymulujące rozwój mowy i wspierające terapię logopedyczną poszczególnych zaburzeń.
Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, motoryczne, kształtowanie dykcji i prozodii mowy: rytmu, tempa, melodii, dynamiki oraz barwy, doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Ćwiczenia poprawiające koncentrację, rozwijające motorykę dużą
i małą oraz orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała.
Zajęcia logorytmiczne poza korygowaniem wad wymowy i zaburzeń słuchu sprzyjają ponadto ogólnemu rozwojowi sprawności percepcyjnych i poznawczych, uczą także umiejętności pracy w grupie.

To rozwój poprzez zabawę!

Zaczarowany Ogród

Prywatne przedszkole w Będzinie.

ul. Czeladzka 30 
42-500 Będzin

Tel: 608-599-002

Czynne

Od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6.30 do 18.00
przez cały rok również w wakacje i ferie.

Zobacz także

Bolek i Lolek logo

Bolek i lolek

Prywatne przedszkole i żłobek w Sosnowcu.

ul. Sobieskiego 25 
41-209 Sosnowiec

Tel: 500-830-910

Dzidziusiowo logo

Dzidziusiowo

Opieka dzienna dzieci w Będzinie.

ul. Czeladzka 30 
42-500 Będzin

Tel: 608-599-002

Facebook - Zaczarowany Ogród